Důchodcům vzali. Co církve? „Zvažte to,“ přišla výzva

17.3.2023

Bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který je spoluzakladatel spolku Nespokojení, vyzývá vládu a církve ke snížení restitučních náhrad. „Jde o vyslání jasného signálu, jak dýchají s lidmi, se společností a státem v obtížné době,“ píše ve svém facebookovém komentáři, kde kritizuje vládu premiéra Petra Fialy pro „brutální zásah vůči penzím seniorů“ a prezidenta, který sporné penzijní novele dal zelenou.

Michal Hašek na sociální síti sdílí dopiskterý předseda spolku Nespokojených Jiří Paroubek zaslal arcibiskupu Janu Graubnerovi a Ekumenické radě církví. Touto cestou žádá vládu i církve, aby  zvážily pro následující roky „razantní snížení vysokých valorizací restitučních náhrad, vypočtených z abnormálně vysoké inflace v letech 2022 a 2023“.

 

„Církve by zkrátka také měly přispět ‚něco‘ na oltář vlasti. A vláda by měla mít zájem, pokud projde její asociální návrh zmrzačeného vzorce pro výpočet valorizace důchodů, aby rozložila finanční zátěž plynoucí z potřeby snižovat schodky státního rozpočtu nejen na jednotlivé skupiny obyvatelstva, ale také na instituce, např. na církve. V první řadě pak na církev katolickou, která je největším beneficientem ze zákona o církevních restitucích,“ uvádí Paroubek v dopise, který poslal po diskusi v rámci iniciativy Nespokojení.

„Podle přijatého postupu plynoucího ze zák. č. 428/2012 Sb. se propočítává valorizace náhrad z inflace s dvouletým zpožděním. Tedy astronomická inflace v roce 2022 se promítne do výše náhrad, respektive valorizace těchto náhrad v roce 2024, přičemž se jedná o miliardy navíc, které by zatížily státní rozpočet,“ dodává bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Paroubek, který se vrací do politiky s cílem sjednotit levici.

Vládu za upravené parametry valorizace důchodu odsoudil také na svém facebooku Paroubkův kolega Michal Hašek. „Seniorům vláda zkrátila valorizace penzí s argumentem nedostatku erárních finančních prostředků, argumentovala přitom dokonce hrozící ‚hospodářskou škodou‘, což je samo o sobě nehorázné vůči vlastním občanům, kteří celý život řádně pracovali, dodržovali zákony a odváděli státu bez reptání dávky financující také důchodový systém,“ uvádí.

Zatím nic podobného vláda vůči valorizaci výplaty náhrad za církevní restituce, které protlačila v roce 2012 Nečasova vláda, neučinila. „Nezpochybňuji samotnou myšlenku restituce církví s ohledem na chování komunistického režimu k nim, nicméně měl jsem řadu výhrad ke konkrétnímu modelu zvolenému Nečasovou vládou. Jedním z prvků je vedle osvobození od daně u finančních náhrad také garance hrazení tzv. inflační doložky, a to dle skutečné výše inflace (při platbách státu se počítá z údaje 2 roky zpětně, letošní inflace se tak promítne v platbách církvím za rok 2025). Při inflaci kolem 16–17 % znamená inflační doložka NAVÍC cca 7,5 mld. Kč ročně,“ vypočítává advokát Hašek.

Vyzývá proto ke snížení restitučních náhrad: „Máme za to, že pokud historicky byla role církví postavena na pomoci potřebným a solidaritě, měly by zvážit možnost dobrovolně se vzdát části z dnešního pohledu (a zvlášť po brutálním zásahu vládní pětikoalice vůči penzím seniorů a prezidenta, který to posvětil) velkorysé inflační doložky a tyto prostředky by mohly putovat právě k seniorům. Nejde o žádné rušení restitucí či o jejich danění, ale o vyjádření postoje církví, chcete-li vyslání jasného signálu, jak dýchají s lidmi, se společností a státem v obtížné době,“ uzavírá Michal Hašek.

Sdílej