Zastavme destrukci státu prováděnou Fialovou vládou! – Výzva příznivcům levicové politiky

Prakticky každodenně jsme svědky nepochopitelného neumětelství současné vlády české pravice. Vláda se co nejaktivněji snaží o eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině dodávkami zbraní. Místo toho, aby hledala cestu k mírovému řešení. Mluví se oficiálně o 40 miliardách korun, které byly vynaloženy z českého státního rozpočtu na Ukrajinu. Výdaje mimo oficiální čísla státního rozpočtu (zj. výdaje na zbraně) jsou pro tento účel pravděpodobně ještě mnohem vyšší.

Vláda „ví“ přesně, že za deset let prý bude současný důchodový systém neudržitelný. Na druhé straně dělá s klidem obrovské závazky v nákupech útočných zbraňových systémů (stíhačky, tanky Leopard, obrněné transportéry), na něž bude potřeba ze státního rozpočtu vynaložit v příštích letech v souhrnu více než 200 miliard korun. V těchto výdajích vláda vůbec neváhá a nepochybuje o tom, že za deset let státní rozpočet tento výdajový voluntarismus zvládne. Válka na Ukrajině hrozí přerůst ve světový konflikt s použitím jaderných zbraní. Nechceme, aby na česká a moravská města padaly bomby a dopadaly rakety, a aby stát a jeho občané doslova shořeli v ohni nukleárního konfliktu. Co se nepodařilo Hitlerovi – vyhubit Slovany – daří se teď – Slované se pozabíjejí mezi sebou. „Koalice ochotných“ tomu přihlíží.

O víkendu proběhl sjezd nejstarší politické strany v zemi, ČSSD. Na sjezdu se tato strana vzdala nejen svého tradičního názvu. A namísto jasného programového poselství se opět věnovala jen sama sobě. Z někdejší nejsilnější parlamentní strany v zemi tak zůstaly jen trosky. To je ovšem tragická zpráva pro české občany, a to nejen pro levicově zaměřené voliče.

V politickém spektru země,  zejména pak v parlamentu, dnes chybí autentická levice tak, jak tady existovala před 10 – 15 lety. Vláda chce experimentovat s důchodovou reformou, s posunutím věku odchodu do důchodu. V důsledku vládní politiky dojde v souhrnu tohoto a minulého roku k poklesu životní úrovně oproti roku 2021 nejméně o pětinu spíše však o čtvrtinu. A uplatněním chaotických opatření vládního balíčku bude pokles životní úrovně pokračovat i v příštích letech…

Žijeme ve zlomové době, kdy stát může být oligarchizován a ovládán nezodpovědnou vládní koalicí respektující jen zájmy velkého  byznysu, většinou nadnárodních společností. Vláda nebere ohledy na zájmy obyčejných občanů.

Proto vyzýváme všechny levicově smýšlející občany, ať jsou nestraníky nebo členy a podporovateli všech subjektů, které se považují za levicové k vytvoření společné politické platformy, Bloku nespokojených levicových voličů. A začít formovat spolupráci pro nejbližší evropské, krajské a senátní a následně zejména sněmovní volby tak, aby existovala reálná šance zastavit a odstavit Fialovu vládu od moci, a to dříve, než zcela destruuje republiku a srazí ještě hlouběji životní úroveň lidí. Na prvním místě musí být vždy zájmy vlasti a českého národa.

Pokud tuto potřebu nevidí vedení některých levicových politických stran (máme na mysli zejména sociální demokracii), měly by se tohoto nezbytného úkolu chopit sami levicově smýšlející občané – voliči. Přitom není času nazbyt. Není čas ani na politikaření, ani na vytváření animozit jakéhokoliv druhu nebo na jitření starých ran.

Proto nabízíme náš spolek Nespokojení (www.nespokojeni2023.cz) jako myšlenkovou a diskusní platformu pro předvolební integraci sil levice a levého středu.

Nabízíme erudici i odborné zkušenosti s úspěšným vedením země, regionů i municipalit.

Nabízíme zkušenosti s praktickou a úspěšnou levicovou politikou, a to zejména v oblasti veřejných financí a klíčových veřejných služeb.

Každý, komu není lhostejná budoucnost naší země, se může zapojit do této činnosti. Každý bude vítán. Smyslem našeho úsilí je dostat pětikoalici od válu dříve, než v roce 2025 a než uskuteční nevratné kroky poškozující většinu občanů země!

Kontaktujte nás v jednotlivých krajích anebo v centrále (spojení viz www.nespokojeni2023.cz). Společně oslovíme všechny opoziční politické subjekty a naší snahou bude dojít ke vzájemné spolupráci.

 

Za spolek Nespokojení, z. s.

Ing. Jiří Paroubek, předseda

se zakládajícími členy spolku

Sdílej