Analýza: Neparlamentní opozice. Jak se liší její programové priority?

Devatero stran a hnutí, které představují neparlamentní opozici vůči tolik kritizované vládě Petra Fialy. Sociální demokracie, Přísaha, KSČM, Trikolora, PRO, ČSNS, Rozumní, DOMOV a Česká suverenita, která převzala osiřelou zkratku ČSSD. Čím se liší ve svých programových prioritách? Internetový deník iportaL24.cz porovnal jejich postoj v pěti bodech, jež hýbou vlasteneckou či protivládní scénou. Někdo chce vystoupit z EU a NATO, jiný ne. Někdo podporuje manželství pro všechny, jiný nikoli. A jak tyto politické subjekty vnímají českou zahraniční politiku, především ve vztahu k Číně, či tu domácí s ohledem na vládou chystanou důchodovou reformu? Můžete si vybrat, která ze stran či hnutí je vám s ohledem na tato témata nejbližší…

Jasné euroatlantické směřování naší země zachovává Sociální demokracie. »Vždyť my jsme byli stranou, za jejíž vlády se vstup do NATO realizoval,« připomíná místopředseda SOCDEM Karel Machovec.

Stejně tak považuje příslušnost k Severoatlantické alianci za klíčovou pro celou Českou republiku i hnutí Přísaha. »Severoatlantickou alianci vnímáme jako obranný pakt, který nás chrání před bezpečnostními riziky dnešní nestabilní doby,« uvedl předseda Přísahy Robert Šlachta.

Přesně opačně vnímá roli NATO politická strana DOMOV. »Jsme pro vystoupení z NATO. Jednoznačně. Nechceme, aby se naši lidé museli obávat zatažení do válek,« řekl předseda strany DOMOV David Tygr Ploc. Dlouhodobě proti Severoatlantické alianci vystupují komunisté, kteří iniciovali návrh na referendum o vystoupení z NATO již v roce 2016, kdy byli ještě členy Poslanecké sněmovny. Dnes aktivně vystupují především proti ratifikaci tzv. obranné smlouvy se Spojenými státy americkými. Po jejich boku se zařadila i Česká suverenita sociální demokracie (ČSSD) Jany Volfové, která se domnívá, že vojenská neutralita je pro Českou republiku výhodnější. »Není vhodné být členem paktu, který má ve svém středu dvě země, které spolu vedou válku – Řecko a Turecko. Jaký má smysl takový pakt, který nedokáže pomoci Kypru?« klade si řečnickou otázku Volfová.

Rozumní Petra Hanniga upozorňují hlavně na problematiku financí. »Stojí nás to strašné peníze, viz třeba teď nákup stíhaček F-35, kvůli nimž se navíc bude za drahé částky upravovat letiště v Čáslavi. Nevidím důvod k vyhazování tolika peněz daňových poplatníků, když nás nikdo neohrožuje,« uvedl na přímou otázku iportaL24.cz Hannig.

Strana PRO sice nemá v programu vystoupení z NATO, ale na rozdíl od Sociální demokracie či Přísahy hodnotí alianční působení velmi kriticky. »NATO opustilo svoji původní myšlenku, svůj původní cíl. Když se podíváte do článku 1 a 2 Washingtonské úmluvy, tak tam najdete, že NATO má přispívat k mírovému řešení různých konfliktů po celém světě. Tím pádem je zřejmé, že to byl pakt obranný, který měl apelovat na mír. V posledních letech se z něj stal pakt agresivní, jenž vede války po celém světě a který se stal prodlouženou rukou mocenských zájmů Spojených států amerických,« uvedl pro iportaL24.cz předseda PRO Jindřich Rajchl. Jeho strana jasně odmítá, aby se ČR účastnila jakékoli agresivní války pod hlavičkou NATO.

»Česká republika by měla vždy zastávat neutrální postoj,« dodává k tomuto tématu předseda České strany národně sociální Michal Klusáček s tím, že i jeho strana je podobně jako komunisté či strana DOMOV pro okamžité vystoupení z Aliance. »Domníváme se, že po zkušenostech, které náš stát má z minulosti, je naše pozice jasná: prosperovali jsme pouze v dobách, kdy jsme se chovali neutrálně a kdy jsme měli mnohaazimutovou zahraniční politiku. K tomu bychom se měli vrátit,« dodal Klusáček.

Naopak Trikolora neprosazuje ve svých politických cílech vystoupení z NATO. Její předsedkyně Zuzana Majerová však jedním dechem dodává: »Nejen v NATO si máme hájit především naše vlastní zájmy, a ne být neužitečnými posluhovači velmocenských a obchodních zájmů kohokoli jiného.«

Evropská unie

Česká suverenita sociální demokracie – je nový název strany Jany Volfové, ale i ten původní, který obsahoval jen první polovinu slov, podle ní jasně ukazuje, jaký má ČSSD vztah k Evropské unii. »Jsme pro naši národní suverenitu, a to dokonce víme, jak vystoupení z EU provést. Když se velcí pánové rozhodnou přijmout Ukrajinu, Srbsko a podobně, s ohledem na právo veta můžeme říci ‚ano, zavřete si do žaláře nové země, ale nejdřív nás pusťte, jinak přistoupení nepodepíšeme‘,« tvrdí Volfová.

Podobně smýšlí i strana DOMOV. »Jsme jednoznačně pro vystoupení a nedávno jsme dokonce v tiskové zprávě oznámili, že prosazujeme přistoupení do BRICSu,« říká předseda Ploc.

Trikolora tomuto bodu věnuje dokonce velkou část svého programu. »Podpoříme všechny iniciativy, jež povedou k posílení naší suverenity, respektive k rozvolnění našich vztahů s EU, včetně vystoupení z EU. Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU,« píše se na stránkách Trikolory.

Komunisté sice mají v Evropském parlamentu zastoupení v podobě předsedkyně Kateřiny Konečné, která bude v příštím roce v květnu svůj post znovu obhajovat, nicméně k Unii se rovněž stavějí nesmírně kriticky. »Česká republika do EU vstupovala na základě celostátního referenda. V něm se většina občanů vyslovila pro vstup do EU. Nicméně, za uplynulých 20 let došlo k zásadní změně v rámci fungování EU, i na základě přijetí tzv. Lisabonské smlouvy. Pokud občané měli právo se v referendu vyjádřit ke vstupu do EU, měli by mít stejné právo vyjádřit se i k případnému vystoupení. Tedy jsme pro vypsání celostátního referenda o vystoupení ČR z EU,« uvedl pro iportaL24.cz tiskový mluvčí KSČM Roman Roun s dodatkem, že podmínkou strany pro další setrvání České republiky v Unii jsou zásadní reformy EU.

Národní socialisté tvrdí, že vystoupit z EU lze i bez referenda. »Referendum proběhnout vůbec nemusí. Ale co deklarujeme, je, že by k němu dojít mělo. Každopádně jako strana jsme pro vystoupení z Evropské unie. Ta totiž nikdy nemůže hájit naše zájmy, protože naše zájmy jsou logicky jiné, než jaké má Německo, Francie nebo státy jižní Evropy,« tvrdí předseda ČSNS Klusáček.

Naopak hnutí Přísaha není pro vystoupení z EU. »Ale jsme velmi kritičtí k fungování institucí EU, zvláště v oblasti bezpečnosti a ochraně vnějších hranic,« připojil šéf Přísahy Šlachta.

Obrovským kritikem Unie je i šéf PRO Rajchl, ani on však není pro vystoupení, dokud pro to nebudou příhodné podmínky. Přirovnává to k nepovedenému manželství, kdy veškerými finančními prostředky disponuje manželka, a tak její choť nebude podávat žádost o rozvod, dokud nemá jistou minimálně střechu nad hlavou.

Rozumní Petra Hanniga nahlížejí na setrvání v EU pragmaticky i s ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu. »Kdybychom vyhlašovali, že chceme odejít, všechny protestní hlasy těch, kdo jsou s fungováním Unie nespokojení, sežere SPD. Ti, kterým vyhovuje například bezproblémové přejíždění přes hranice, budou stejně volit SPOLU nebo vládní strany, ale ostatní, co na cestování nemají a jsou vůči Unii kritičtí, by si řekli: Proč tam Rozumní vůbec kandidují, když chtějí vystoupit? A 90 procent z nich by dalo hlasy SPD,« uvažuje Hannig.

Nejméně kritická z protivládních stran je vůči EU Sociální demokracie předsedy Michala Šmardy. Součástí tzv. desatera priorit strany je i bod, který říká následující: »Sociální demokracie má politické partnery napříč Evropskou unií i světem. I proto považujeme Evropskou unii za přirozený prostor pro prosazování našich základních cílů a hodnot. Silná Evropská unie je podmínkou zajištění naší bezpečnosti. Silná Evropská unie znamená silnější NATO a naši větší bezpečnost.«

Důchodová reforma

»Naší prioritou ve výdajích jsou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali celý život,« tvrdí Trikolora předsedkyně Zuzany Majerové. A ona sama k tomu dodává: »Namísto, aby vláda lidem pomohla a vše směřovala k tomu, aby se lidem žilo lépe, důchodcům a dalším potřebným ubírá, aby na straně druhé mohla utrácet za zbraně nebo nesmyslnou zelenou politiku.«

Ale – je vůbec důchodová reforma potřebná? »Ano, důchodová reforma je nutně potřeba. Nicméně vládní podoba této reformy je pro Přísahu nepřijatelná. Přísaha je proti zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Pokud se lidé rozhodnou pracovat déle, chceme jim za každý odpracovaný rok navýšit důchod o 1 %,« uvedl pro iportaL24.cz šéf Přísahy Šlachta.

»To, co vláda předvádí, je salámová metoda. Rozhodně nejde o slibovanou důchodovou reformu, k jaké se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. V celé nahotě se odkrývá nekompetence vlády a její pohrdání lidmi,« komentuje místopředsedkyně Sociální demokracie Daniela Ostrá. »Vláda nemá odvahu přijmout ucelenou reformu, která musí být spojená se změnou v daních. Dlouhodobě říkáme, že je nutné důchodový systém z části financovat z vyšších daní, které by měli zaplatit ze svých zisků oligarchové, banky a velké nadnárodní firmy,« dodala Ostrá.

Komunisté rovněž dali do souvislosti sociální systém se změnami ve zdanění, kdy navrhují mj. zavedení sektorové daně, miliardářské daně či daně z luxusu. Uvádí se to v červencovém stanovisku výkonného výboru strany, které odsuzuje dopady vládních reforem na »nejzranitelnější skupiny obyvatel«, mezi nimiž jsou na prvním místě jmenováni senioři. »Výroky vládních představitelů svědčí o tom, že spíše než o důchodovou reformu jim jde o úplnou destrukci důchodového systému,« uvádí místopředseda KSČM Milan Krajča.

Také šéf PRO Rajchl tvrdí, že to, co předvádí vláda, nemá s důchodovou reformou nic společného. S reformou je podle PRO třeba začít už od nejmladší generace a zajistit, aby byla posílena vazba mezi seniory a jejich dětmi. »My máme v plánu takzvanou daňovou asignaci, že část svých daní můžou děti zaplatit svým rodičům a vlastně jim tak přispívat na důchod, což je podle mého názoru velmi silný prvek mezigenerační solidarity. A druhá věc je, že musí být oddělen účet sociálního pojištění od státního rozpočtu, protože v současné době se právě sociálním pojištěním velmi často lepí díry ve státním rozpočtu. A to je samozřejmě strašně špatně,« konstatoval Rajchl.

Podle předsedkyně České suverenity sociální demokracie Volfové důchodová reforma vůbec není potřebná. »Kdybychom nevyhazovali peníze na Ukrajinu a předtím biliony na očkovací látky, měli bychom na všechno,« rezolutně odmítá jakékoli změny ve stávajícím systému strana ČSSD. Stejný postoj o nepotřebnosti reformy zastávají i Rozumní Petra Hanniga. »Systém, který tady funguje, je od počátku správný. Kdyby se na začátku 90. let nepoužily peníze z důchodového fondu, mohlo všechno klapat dál. Byl po převratu v obrovském převisu,« tvrdí Hannig.

To předsedovi strany DOMOV Davidu Tygru Plocovi, který je rovněž kritikem vládních kroků v tomto směru, nejvíce vadí, že pětikoaliční kabinet zatím vystupuje ve stylu krále z Pyšné princezny a legendárního »odvolávám, co jsem odvolal«.

»Pokud bychom důsledně podporovali prorodinnou politiku, aby měly rodiny dvě, tři i více dětí, nebyl by problém s tím, že nemá kdo do budoucna seniorům vydělávat na důchody,« dodal k tomuto bodu šéf ČSNS Klusáček.

Manželství pro všechny

Tzv. manželství pro všechny rezolutně odmítá například právě Česká strana národně sociální. »Manželství je jen pro jednoho muže a jednu ženu. Tak to bylo, je a doufám, že i bude,« věří šéf Národních socialistů Klusáček.

Ještě radikálnější je v tomto ohledu DOMOV. »Manželství pro všechny je z našeho pohledu zcela vyloučeno. Oni to chtějí prorvat, protože je to priorita z Unie, přitom stačí úplně jednoduchá věc. Máme tu zákon o registrovaném partnerství, který neřeší problematiku majetkových práv, tak ať ho poslanci jen opraví, když tam něco schází, zákon dopracují, a hotovo. Manželství pro všechny je ale nucené plivání na to, na čem stojí naše společnost,« řekl David Tygr Ploc.

»Manželství je proto, aby generovalo děti, což dva muži nebo dvě ženy nemohou. Nemám nic proti jakýmkoli orientacím, ale manželství je svátost. Může se to přece zařídit jinak, aby po sobě lidé s odlišnou orientací mohli dědit,« doplňuje Ploce šéf Rozumných Hannig.

»Stát dotuje manželství proto, aby muž a žena zplodili a vychovávali děti, které jsou budoucnost národa,« doplňuje odmítavé stanovisko za Českou suverenitu sociální demokracii její předsedkyně Volfová.

»Stejnopohlavní páry nemohou založit rodinu, tedy zplodit děti a začít je vychovávat. To je prostě nonsens. A v tu chvíli odebíráme manželství primární důvod pro jeho existenci. Je to útok na tradiční rodinu. Já vůbec nemám nic proti tomu, aby osoby, které jsou orientovány na stejné pohlaví, měly naprosto stejná práva jako klasičtí manželé, aby po sobě mohli dědit, aby měli informace o zdravotním stavu a tak dále. Ale to už v současné době vlastně existuje,« odmítá »novinku« i předseda strany PRO Rajchl.

Liberálně se naopak k manželství pro všechny staví Sociální demokracie, komunisté nebo hnutí Přísaha. »Souhlasíme s narovnáním práv a povinností pro všechny. Pokud by byla Přísaha v Poslanecké sněmovně, poslanci by měli v této otázce volné hlasování,« uvedl předseda Přísahy Šlachta. »KSČM ve věci ‚manželství pro všechny‘ nemá jasné stanovisko. Tedy jeho přijetí ani nevylučuje, ani aktivně neprosazuje jako stěžejní téma. Aktuálně vidí KSČM největší problém ve vyrovnání se s ekonomickou krizí, zejména zhoršením kvality života většiny občanů ČR. V minulosti poslanci KSČM hlasovali aktivně pro podporu zákona o registrovaném partnerství. I díky KSČM tak bylo přehlasováno veto bývalého prezidenta Václava Klause, protože poslanci ODS se tehdy na poslední chvíli rozhodli registrované partnerství hodit přes palubu,« napsal iportaL24.cz tiskový mluvčí strany Roun.

Čína – nebezpečí, konkurent nebo potenciální partner?

Nová vládní Bezpečnostní strategie ČR hovoří o tom, že Čína zpochybňuje mezinárodní řád, což přináší negativní důsledky i pro euroatlantickou bezpečnost. Podle SOCDEM představuje Čína autoritářský režim a před větším rozmachem této země varuje i Přísaha Roberta Šlachty. »Celá EU se dostává do nezdravé závislosti na Číně kvůli svému nastavení Green Dealu. Jeho realizace by znamenala, že se Evropa stane surovinově a ekonomicky závislá na čínském vlivu, což Přísaha považuje za rizikové,« uvedl šéf nejsilnější mimoparlamentní strany podle výsledku v posledních volbách do Sněmovny.

Ani pravicová Trikolora není příznivcem většího přilnutí České republiky k Číně, zato ryze levicové strany ovšem disponují odlišným postojem. »Rozumní dělají politiku s každým rozumným partnerem,« řekl stručně, ale o to výstižněji šéf této strany Petr Hannig.

»Čína není nebezpečí, především je to obrovský obchodní partner, který by mohl řešit tisíce problémů s naší nezaměstnaností. Naše zetory, automobily, žehličky i kulmy mohou najít adekvátní trh,« pravila předsedkyně České suverenity sociální demokracie Volfová. A přitakal jí i šéf strany DOMOV Ploc: »Vzhledem k tomu, že máme pozitivní vztah ke spojenectví BRICS, máme ho i k Číně jakožto jeho klíčovému členu.«

Komunisté dlouhodobě se svým čínským partnerem spolupracují a nyní zdůrazňují především mírovou roli ČLR v zahraniční sféře. »Čínská diplomacie nedávno ukázala své schopnosti při složitých jednáních o normalizaci vztahů mezi Saudskou Arábií a Íránem, jsem přesvědčen, že může sehrát obdobnou roli u neméně složitých jednání týkajících se konfliktu na Ukrajině,« tvrdí místopředseda KSČM Krajča.

Mírové snahy Číny oceňuje i strana PRO, která se řídí »politikou všech azimutů«, to znamená, že nehodlá předem zavírat dveře před spoluprací s kýmkoli, naopak zdůrazňuje, že klíčové je, aby z ní pozitivně vyšla především Česká republika. »Nechceme žádné nepřátele, chceme pouze a jen přátelské korektní vztahy, kde Česká republika nebude vazalem, nýbrž seriózním a rovnocenným partnerem. Ve vztahu k Číně se chceme chovat stejným způsobem,« řekl předseda PRO Rajchl a dodal: »My se budeme chovat čestně, seriózně a korektně ke všem státům na celém světě. Skutečně nechceme mít žádné nepřátele. Stejně tak vůči Číně jsme připraveni být korektním férovým partnerem, se kterým může počítat, a který drží svoje slovo.«

Pozitivní vztah k Číně si drží i Česká strana národně sociální. »Potřebujeme seriózního partnera, a ne někoho, kdo nás bude brát jako vazala, jak to sledujeme u Spojených států,« řekl Klusáček.

Rozdíly levice vs. pravice se stírají

V zásadě platí, že jste-li odpůrci NATO a přejete-li si vystoupení z Evropské unie, volte více levicové strany, a naopak. Jinak ale dojdete k závěru, že rozdíly mezi levicí a pravicí se v dnešní době nejen u mimoparlamentní opozice stírají. Především jde o to, kdo se nebude hrbit před Bruselem, Washingtonem a Kyjevem…

Petr Kojzar

Sdílej