Má vláda v úmyslu privatizovat České dráhy?

Dne 12. dubna 2023 v pořadu 360 stupňů Pavlíny Wolfové na CNN Prima News spolu debatovali bývalý premiér Jiří Paroubek a bývalý ministr financí Ivan Pilip. Tématem debaty byla snaha a záměr vlády zvýšením některých nepřímých i přímých daní naplnit státní kasu a tak alespoň zmírnit obrovský rozpočtový deficit. Oba se shodli, že zvýšení DPH u některých citlivých položek (teplo, vodné a stočné aj.) by dolehlo především na nízkopříjmové vrstvy i část střední třídy. Naproti tomu se oba debatující neshodli např. na možnosti zdanit dividendy zahraničních společností či vysoké příjmy formou daňové progrese.

V závěru debaty na dotaz moderátorky, kde tedy vzít potřebné peníze, uvedl Ivan Pilip, že by šel cestou odprodeje zbývajícího státního majetku s tím, že neví proč by měl stát např. vařit pivo. Je jasné, že přitom měl na mysli státní podnik Budvar, který je jediným větším českým pivovarem. V minulosti se o jeho privatizaci opakovaně pokoušela ODS, avšak tato snaha narazila na probíhající známkoprávní spory o obchodní značku Budvaru, které to znemožnily.

Položme si otázku, zda šlo o osobní nápad Ivana Pilipa, nebo zda to byl jakýsi pokusný vládní balónek, co by na to řekla veřejnost? Osobně si myslím, že spíše to druhé. Signalista je jedna z konkrétních profesí na železnici, za vyhlášeného „signalistu“ však bývá pohříchu na sociálních sítích označován sám premiér. Nyní jsme svědky zrušení 300 poboček České pošty. Komu, jakým způsobem a za kolik budou prodány opuštěné budovy? Ruší se třetina územních pracovišť finančních úřadů. Komu, jakým způsobem a za kolik budou prodány opuštěné budovy? Nápad odprodat České dráhy, a.s., nebo alespoň část jejich majetku se tedy přímo nabízí jako další možný a pravděpodobný krok vlády. Sama mateřská společnost skupiny Českých drah, a.s. je sice silně zadlužená, již před řadou let si však štěbetali vrabci na střeše, že zájem o její prodej tehdy měla společnost Deutsche Bahn. Skupina však také obsahuje několik zlatých vajec v podobě dceřiných společností. Jsou to především ČD Cargo, provozující nákladní dopravu na železnici, ČD Telematika, úspěšně podnikající v oblasti informatiky, a rovněž ziskový Výzkumný ústav železniční, provozující zkušební okruh v Cerhenicích, kde se ve zkušebním provozu testují nové železniční soupravy před jejích schválením a uvedením do běžného provozu.

Privatizace by přitom mohla mít různé formy, buď odprodejem některé společnosti jako celku, nebo části jejích akcií, nebo tzv. „zbytného“ majetku. A opět se nabízí otázka, komu, jakým způsobem a za kolik? Na příkladu energetické společnosti ČEZ vidíme, k čemu vede odprodej byť i menšinové části akcií. Prostě k další ztrátě vlivu státu a omezení či zdražení poskytovaných služeb. Nejbližší vývoj ukáže, jakou cestou se vláda vydá v rozprodávání zbývajícího státního majetku. Nám, kterým záleží na budoucnosti České republiky nezbývá nic jiného, než před takovým vývojem varovat.

Jaroslav Král

bývalý náměstek ministra dopravy

a předseda DR Českých drah, a.s.

člen spolku Nespokojení, z.s.

Sdílej